İletişim

Blue Diamond Alya Hotel
Oba Mah. Atatürk Cad. No:1 07460
Alanya / Antalya / TÜRKİYE
Tel : 0242 524 57 14
bluediamond@alyahotels.com

Blue Diamond Alya Blue Diamond Alya